Oct 17, 2019   11:40 a.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilisation of rainwater from surface drain in a family house
Written by (author): Ing. Marek Maňák
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v rodinnom dome
Summary:Marek Maňák: Využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v rodinnom dome Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technických zariadení budov Diplomová práca: 57 strán, 17 obrázkov, 3 tabuľky, 6 výkresov Práca sa venuje problematike efektívneho využívania zrážkovej vody v rodinnom dome pre každodenné účely. Prvá časť práce pozostáva z piatich kapitol, popisu vzniku atmosférických zrážok, vlastnosti zrážkovej vody, možnosti využitia zrážok, zariadenia potrebné na využívanie zrážkovej vody, ako aj cenu vody. Druhá časť pozostáva z troch kapitol, v ktorých je popisaná teória postupu výpočtu pre správny návrh technologických zariadení, ako aj návrh pre zadaný dom. Tretia časť práce je výkresová dokumentácia.
Key words:pitná voda, zrážková voda, zásobník zrážkovej vody

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited