Oct 16, 2019   10:01 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of siphonic roof drainage system
Written by (author): Ing. Lenka Jágerská, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Opponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza odvodnenia striech podtlakovými kanalizačnými systémami
Summary:Práca je zameraná na podrobnú analýzu podtlakového odvodnenia striech. V prvej časti sa venuje matematickej analýze výpočtu, na základe ktorej je vytvorený matematický algoritmus výpočtu. Návrh dimenzií podtlakového systému je realizovaný pre konkrétny príklad a porovnaný s návrhom realizovaným vo výpočtovom softvéri. V ďalšej časti je práca zameraná na experimentálne merania, ktoré prebiehali na reálnom modeli podtlakového systému, namerané hodnoty sú porovnané s vypočítanými a vyhodnotené. Na základe experimentálneho merania je stanovený predpoklad priebehu tlakov v podtlakovom systéme. Geometria modelu z experimentálneho merania bola zakreslená do simulačného programu, kde bol nasimulovaný priebeh tlakov v tomto podtlakovom systéme a opäť boli hodnoty tlakov porovnané. Na záver práce je technicko-ekonomické posúdenie podtlakového systému, kde je na základe cenových kalkulácií pre podtlakový aj gravitačný systém vyhodnotená ich vhodnosť použitia z ekonomického hľadiska.
Key words:simulácie, odvodnenie striech, podtlakový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited