Oct 19, 2019   1:21 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements for potable water in buildings.
Written by (author): Ing. Jarmila Naštická
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Kamila Víchová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na kvalitu vody v budovách
Summary:Témou mojej bakalárskej práce bolo zhrnúť požiadavky na kvalitu pitnej vody v budovách. Skladá sa zo šiestich kapitol. V prvej je popísaný význam vody pre človeka, jej kolobeh v prírode, vlastnosti vody a druhy vôd. Ďalej som písala o jednotlivých druhoch vôd a to pitnej vode, úžitkovej vode, a ohriatej pitnej vode. V druhej kapitole som zhrnula požiadavky na kvalitu pitnej vody podľa platnej legislatívy.Tretia kapitola je o vodovodných potrubiach na prepravu pitnej vody v budovách, všeobecné požiadavky na potrubia, vodovody na studenú a ohriatu pitnú vodu. Štvrtá kapitola je o možnostiach znečistenia vo vodovodoch vo vnútri budov, piata o ochranných jednotkách. V poslednej kapitole sú opísané postupy jednotlivých druhov úpravy vody na pitnú.
Key words:pitná voda, kvalita vody, úprava vody

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited