Dec 7, 2019   2:19 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Realization project of chosen parts of health-technical installation in the polyfunctional house
Written by (author): Ing. Katarína Holičová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt vybraných častí ZTI v polyfunkčnom objekte
Summary:Hlavnou úlohou práce bolo spracovanie podkladov pre projekt realizácie vybraných častí ZTI v novobudovanom polyfunkčnom objekte. Zásobovanie objektu pitnou vodou pre pitné, sociálne a požiarne účely, vybudovaním vodovodnej prípojky a pripojením na verejný vodovod. Posúdenie navrhnutého systému potrubí z hľadiska hydraulických pomerov v systéme. V práci som sa zaoberala prípravou teplej vody pre jednotlivé bytové jednotky a polyfunkčnú jednotku umiestnenú v 1.NP. V realizačnom projekte vybraných časti som riešila aj splaškovú a zrážkovú kanalizáciu polyfunkčného objektu. Odvedenie splaškových a dažďových vôd z objektu a priľahlého pozemku je do jednotnej verejnej kanalizácie pomocou jednotnej kanalizačnej prípojky.
Key words:dimenzovanie kanalizácie, polyfunkčný objekt, dimenzovanie vodovodu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited