Oct 14, 2019   10:07 a.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for an accessible environment
Written by (author): Ing. Eva Ovčiariková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bezbariérového prostredia v bytovom dome
Summary:V mojej práci som sa zamerala na jednu z mnohých bariér, a to bariéru pohybovú. Vybrala som si ju najmä kvôli jej neustálemu riešeniu a myslím si, že v poslednej dobe aj veľkému záujmu.Predmetom diplomovej práce je prispôsobiť prostredie rekreačného centra a bytového prostredia na prostredie bezbariérové pre osoby z níženou schopnosťou pohybu.Diplomová práca sa skladá z dvoch častí a to z časti teoretickej a z časti praktickej.V teoretickej časti som popisovala všetky dispozičné a konštrukčné riešenia, minimálne a optimálne rozmery pre osoby na invalidnom vozíku v občianskych a bytových budovách, porovnanie základných požiadaviek na hygienické zariadenia v priestoroch pre osoby z níženou schopnosťou pohybu podľa SR, ČR vyhlášky a podľa DIN 18040-1. V praktickej časti som na prvom nadzemnom podlaží riešila bezbariérové rekreačné a športové centrum a bezbariérové byty, ktoré sa nachádzajú na druhom nadzemnom podlaží. V tejto časti som sa najviac zamerala na bezbariérové hygienické zariadenia, na rozmery šírok dverí, vstupov, chodieb a priečok.Cieľom diplomovej práce je poskytnúť kompletný návrh pre bezbariérové byty a bezbariérové rekreačné a športové centrum.
Key words:zariadenia, bezbariérové, hygienické

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited