Oct 18, 2019   3:11 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilization of rainwater for the supply of an office building
Written by (author): Ing. Michaela Bódisová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Leško
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie zrážkovej vody pre zásobovanie administratívnej budovy
Summary:Témou mojej záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vypracovanie projektu na využívanie zrážkovej vody v administratívnej budove pre niektoré účely v bežnom živote s cieľom šetrenia pitnej vody. Budúcnosť sveta nezáleží na peniazoch, ale na životu dôležitých komoditách. Navrhovaný objekt je situovaný v meste Bratislava. Objekt pozostáva z jedného podzemného a piatich nadzemných podlaží. Na podzemnom podlaží sa nachádzajú parkoviská. Na prvom nadzemnom podlaží, ktoré je atypické sú umiestnené prenajímateľné priestory. Na typických podlažiach sú kancelárske priestory. Administratívna budova má skeletovú konštrukciu. Strechy sú riešené ako ploché. Objekt je umiestnený na rovinatom teréne. Okolie je trávnaté s drobnou zeleňou.
Key words:zrážková voda, akumulačná nádrž, úžitková voda, automatická tlaková stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited