Oct 19, 2019   2:01 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The implementation project of drains in an apartment building and its grounds
Written by (author): Ing. Edita Bottová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt kanalizácie v bytovom dome a jeho areáli
Summary:Témou mojej diplomovej práce bola realizačný projekt kanalizácie v bytovom dome a jeho areáli. Projekt obsahuje grafickú aj textovú časť spolu s výpočtami. Grafická časť sa skladá z výkresov koordinačnej situácie, pôdorysov 1.PP až 7.NP, výkresu strechy, areálovej kanalizácie, rezov a vybratých detailov. V textovej časti je podrobný opis projektu, technická správa k riešenému projektu. Mojou úlohou v nej bolo navrhnúť delenú kanalizáciu v objekte aj v jeho areáli, kde potrubie kanalizácie v bytovom dome má byť z protihlukového potrubia. Mojím objektom bol 7 poschodový bytový dom, spolu s jedným podzemným podlažím, ktorý slúži na garážové státia, a nachádzajú sa tu aj kobky a kotolňa. Ďalšou špecifikáciou bolo vyriešiť zneškodnenie zrážkovej vody zo spevnených plôch vsakovaním na pozemku, kde som navrhla výpočtom vsakovacie bloky. V projekte som vyriešila aj problematiku zaolejovaných vôd. Bolo nutné návrhnúť predčisťovacie zariadenie odpadovej vody z parkoviska, konkrétne odlučovač ropných látok. Snažila som sa navrhnúť optimálne riešenia rozvodov, ich materiál a modernejšie technológie vsakovania.
Key words:areálová kanalizácia, kanalizačná prípojka, vsakovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited