Oct 22, 2019   11:12 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:alternative solutions for the preparation of hot water in an apartment building
Written by (author): Ing. Veronika Hanková
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívy ohrevu pitnej vody v bytovom dome
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vodovodu v bytovom dome a navrhnúť dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody. Navrhnutá bola potrubná rozvodná sieť studenej vody, teplej vody a cirkulácie. Výpočtom boli navrhnuté dimenzie potrubných rozvodov pitnej vody. V hygienických miestnosťach boli navrhnuté stavebnicové inštalačné prvky pre osadené zariaďovacie predmety. Príprava teplej vody pre daný objekt bytového domu je navrhnutá zásobníkovým ohrievačom, ktorý je ohrievaný pomocou kotla a druhou alternatívou bola príprava teplej vody pomocou solárneho energetického systému. V závere diplomovej práce je vypracované energetické, ekonomické a environmentálne vyhodnotenie pre dané alternatívne riešenia prípravy teplej vody.
Key words:teplá voda, zásobníkový ohrievač, solárny systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited