Oct 18, 2019   10:33 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Realistic project of selected parts in sanitary technical installations in tall administrative building
Written by (author): Ing. Dominika Herdová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Kocka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis: Realizačný projekt vybraných častí ZTI vo výškovej administratívnej budove
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vybraných častí zdravotnotechnických inštalácií vo výškovej administratívnej budove. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť pozostáva z textovej časti v ktorej sa nachádzajú technické riešenia, dimenzovania a potrebné posúdenia. Druhá časť pozostáva z výkresovej časti, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží, plošná schéma vnútorného vodovodu, rozvinuté rezy kanalizácie, schéma podtlakového odvodňovacieho systému Geberit Pluvia a koordinačná situácia. Mojou úlohou v diplomovej práci bolo navrhnúť vodovodnú a kanalizačnú prípojku. Ďalej som sa zaoberala dispozičným riešením potrubných rozvodov vodovodu a kanalizácie vo vnútri objektu. Následne som dimenzovala potrubia studenej vody a potrubia splaškovej a dažďovej kanalizácie. V diplomovej práci som sa zamerala aj na posúdenie splaškového odpadového potrubia podľa kritického objemového prietoku vzhľadom na nebezpečenstvo vysatia zápachových uzávierok. Veľmi častým problémom vo výškových budovách je práve vysatie zápachových uzávierok, vzhľadom na nedostatočné vetranie odpadových potrubí.
Key words:výšková budova, zapachová uzávierka, kanalizácia, vodovod, automatická tlaková stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited