Oct 22, 2019   7:57 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Alternatives of rain water absorption systems draining multifunctional building roof
Written by (author): Ing. Kristína Kupkovičová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Peter Sališ
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne riešenia vsakovania zrážkovej vody z polyfunkčného objektu
Summary:V teoretickej časti diplomovej práce sa zaoberám návrhom vsakovacích systémov z pohľadu geológie, kvality povrchových zrážkových vôd a technického riešenia vsakovacích zariadení. V druhej časti diplomovej práce sa zaoberám porovnaním 3 vsakovacích systémov zrážkovej vody zo strechy polyfunkčného objektu. Ide o nasledujúce vsakovacie systémy:  podzemný priestor vyplnený blokmi,  podzemný priestor vyplnený štrkom a  povrchové vsakovacie zariadenie (jazierko), Vzhľadom na absenciu STN popisujúcej návrh vsakovacích zariadení boli vsakovacie zariadenia navrhnuté podľa novej ČSN 75 9010 -- Vsakovací zařízení srážkových vod. V diplomovej práci sú zhrnuté výsledky návrhu, ako aj ekonomické a environmentálne porovnania jednotlivých alternatív.
Key words:zrážková voda, vsakovacie zariadenie, vsakovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited