Oct 16, 2019   5:12 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Rainwater Usage as a Water Supply in Mountain Hotel
Written by (author): Ing. Eva Volajová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Klčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie zrážkovej vody pre zásobovanie horského hotela
Summary:Cieľom moje záverečnej diplomovej práce s názvom "Využitie zrážkovej vody pre zásobovanie horského hotela" je navrhnúť systém pre získavanie zrážkovej vody zo strechy horského hotela a zároveň zabezpečiť využitie zrážkovej vody pre potreby hotela. Objekt je umiestnený do členitého horského terénu v Západných Tatrách, kde svojím tvarom a koncepciou zapadá do okolitej prírody. V projekte záverečnej práce je navrhnutá podzemná akumulačná nádrž pre zadržanie zrážkovej vody zozbieranej zo strechy. Tiež je navrhnutý rozvod úžitkovej vody vedenej z akumulačnej nádrže do budovy pre využitie tejto vody na splachovanie WC, pisoárov a na pranie. V prípade že v období sucha, keď v danej lokalite bude menej zrážok a nebude dostatok vody v akumulačnej nádrži, voda do nádrže bude dopĺňaná z neďaleko vybudovanej studne. Voda zo studne bude tiež využívaná pre technológiu bazéna nachádzajúceho sa v budove a pre zásobovanie požiarnej vody nástenných hydrantov umiestnených v budove.
Key words:zrážková voda, akumulačná nádrž, úžitková voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited