Oct 16, 2019   2:01 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation Project of Gas Boiler and Gas Distribution System in an Apartment Building
Written by (author): Ing. Miroslava Vaškaninová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Realizačný projekt plynovej kotolne a rozvodov plynu v bytovom dome
Summary:Úlohou diplomovej práce bolo spracovanie podkladov pre projekt realizácie plynovej kotolne a rozvodov plynu v terasovom bytovom dome. Práca je rozdelená do ôsmich hlavných kapitol. Prvá kapitola charakterizuje objekt riešenia po architektonickej, urbanistickej a konštrukčnej stránke. Druhá a tretia kapitola opisuje postup a výpočet potreby tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody, potrebného pre návrh plynových kotlov a plynových spotrebičov. Ich návrh je podrobne riešený v štvrtej a piatej kapitole tejto práce. Najhlavnejšiu časť tvorí šiesta a siedma kapitola, ktorých predmetom je návrh strednotlakovej prípojky a dimenzovanie domového plynovodu s príslušnou schémou postupu dimenzovania. Predmetom predposlednej kapitoly je podrobný návrh zariadení plynomerovej skrine, pre správnu funkčnosť celého systému. Posledná kapitola je venovaná návrhu odvetrania kotolne pomocou vetracích otvorov. V rámci kotolne je riešený aj návrh odvodu spalín od plynových spotrebičov. Zhrnutie navrhnutých zariadení a rozvodu plynu v bytovom dome pre projekt realizácie je rozpísané v závere tejto práce a taktiež aj príslušná projektová dokumentácia.
Key words:plynová kotolňa, rozvody plynu, plynový spotrebič

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited