Oct 14, 2019   1:02 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of Alternative Methods for the Preparation of Hot Water in Hotel
Written by (author): Ing. Veronika Bartošová
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparácia alternatív spôsobov prípravy teplej vody v penzióne
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovať realizačný projekt vodovodu, vypracovať dve alternatívy centrálnej prípravy teplej vody a tiež nadimenzovať potrubia a rozvod studenej vody, teplej vody a cirkulácie. Zadanie bolo vypracované pre penzión, ktorý sa nachádza v obci Tomášov neďaľeko Bratislavy. Pre potrubný rozvod vody v objekte boli navrhnuté progresívne plastové materiály. Centrálna príprava teplej vody v prvej alternatíve je riešená nepriamym ohrevom vody v zásobníkovom ohrievači pomocou kotla. V druhej alternatíve je riešená príprava teplej vody pomocou solárneho energetického systému. Navrhnuté alternatívy sú v závere diplomovej práce porovnané a vyhodnotené z energetického, ekonomického a environmentálneho hľadiska.
Key words:spôsoby, príprava, voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited