21. 11. 2019  18:18 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikační číslo: 2739
Univerzitní e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
Autor: Ing. Martin Michale
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
Abstrakt:V diplomovej práci je v dvoch alternatívach spracovaný návrh na predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra. Prvá časť diplomovej práce je venovaná opisu spôsobov predčistenia odpadových vôd, opisu a návrhu zariadení, ktoré sa na predčistenie odpadových vôd používa-jú. Druhá časť diplomovej práce obsahuje technickú správu, v ktorej sú uvedené dve alternatívy odkanalizovania objektu a parkoviska. V tejto časti sú vypracované podrobné návrhy jednot-livých zariadení na predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra a dažďových vôd z parkoviska. V prvej alternatíve je navrhnuté prúdenie odpadových a dažďových vôd do kanalizačnej prípojky, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. V druhej alternatíve je kana-lizačná prípojka zamenená za domovú čistiareň odpadových vôd a vsakovací systém. V závere technickej správy je ekonomické vyhodnotenie, z ktorého vyplýva, ktoré riešenie je ekonomicky najvýhodnejšie. V závere diplomovej práce sú zhrnuté navrhnuté zariadenia, ktorá alternatíva je výhodnejšia z hľadiska investičných nákladov, a ktorá alternatíva je výhodnejšia z hľadiska dlhodobého finančného zaťaženia.
Klíčová slova:odpadová voda, domová čistiareň, odkanalizovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně