21. 11. 2019  17:45 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikačné číslo: 2739
Univerzitný e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
Autor: Ing. Martin Michale
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra
Abstrakt:V diplomovej práci je v dvoch alternatívach spracovaný návrh na predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra. Prvá časť diplomovej práce je venovaná opisu spôsobov predčistenia odpadových vôd, opisu a návrhu zariadení, ktoré sa na predčistenie odpadových vôd používa-jú. Druhá časť diplomovej práce obsahuje technickú správu, v ktorej sú uvedené dve alternatívy odkanalizovania objektu a parkoviska. V tejto časti sú vypracované podrobné návrhy jednot-livých zariadení na predčistenie odpadových vôd z cirkevného centra a dažďových vôd z parkoviska. V prvej alternatíve je navrhnuté prúdenie odpadových a dažďových vôd do kanalizačnej prípojky, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. V druhej alternatíve je kana-lizačná prípojka zamenená za domovú čistiareň odpadových vôd a vsakovací systém. V závere technickej správy je ekonomické vyhodnotenie, z ktorého vyplýva, ktoré riešenie je ekonomicky najvýhodnejšie. V závere diplomovej práce sú zhrnuté navrhnuté zariadenia, ktorá alternatíva je výhodnejšia z hľadiska investičných nákladov, a ktorá alternatíva je výhodnejšia z hľadiska dlhodobého finančného zaťaženia.
Kľúčové slová:odpadová voda, domová čistiareň, odkanalizovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene