Dec 12, 2019   6:49 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identification number: 2739
University e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The consumption of hot water and an energy balance of hot water´s preparation in apartment houses
Written by (author): Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Opponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
Summary:Dizertačná práca Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch sa zaoberá problematikou prípravy a distribúcie teplej vody v bytových domoch. Práca analyzuje spotrebu teplej vody v bytových domoch. Spotreba teplej vody nie je konštantná. Mení sa počas dňa, jednotlivých dní v týždni a mesiacov v roku. V bytových domoch boli vykonané ročné experimentálne merania, ktoré preukázali spotrebu teplej vody na jedného obyvateľa. Jedným z cieľom práce bolo určiť energetickú bilanciu teplovodného systému. Analyzovala sa energia na prípravu a distribúciu teplej vody v bytovom dome v závislosti od spôsobu prípravy teplej vody a distribučného systému. Na Slovensku sa často realizuje v systémoch na prípravu teplej vody nočná odstávka dodávky energie na prípravu teplej vody. Práca analyzuje energetickú úsporu takéhoto opatrenia. Za účelom šetrenia elektrickej energie sa v bytových domoch často vypína cirkulačné čerpadlo. Práca skúma, ako chladne voda v potrubí bez cirkulácie v čase v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie a dimenzie potrubia. Teplá voda je často pripravovaná v zásobníkových ohrievačoch. Slovenská norma už nezodpovedá súčasným požiadavkám a ohrievače navrhnuté podľa tejto normy sú často predimenzované. Preto bola v dizertačnej práci na základe experimentálnych meraní navrhnutá nová metodika na dimenzovanie zásobníkových ohrievačov v bytových domoch. Kvalita dodanej teplej vody sa mení v závislosti od polohy bytu od zdroja tepla. V práci bolo posudzované experimentálnymi meraniami a následne aj dotazníkovou metódou, ako sa mení kvalita dodanej teplej vody v závislosti od polohy bytu v rámci bytového domu. Na konštruktívnu diskusiu s občanmi je nevyhnutné poznať východiskový stav problematiky. Dotazníkovým prieskumom bolo skúmané, ako sa jednotlivé skupiny obyvateľov zaujímajú o systém na prípravu a distribúciu teplej vody v ich vlastnej domácnosti a aký je súčasný stav teplej vody v slovenských domácnostiach.
Key words:energetická bilancia prípravy teplej vody, teplá voda, spotreba teplej vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited