9. 12. 2019  17:03 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Identifikačné číslo: 2739
Univerzitný e-mail: jana.perackova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výučba     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
Autor: Ing. Zuzana Čermanová, PhD.
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Oponent 3:Ing. Jakub Vrána, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch
Abstrakt:Dizertačná práca Spotreba teplej vody a energetická bilancia jej prípravy v bytových domoch sa zaoberá problematikou prípravy a distribúcie teplej vody v bytových domoch. Práca analyzuje spotrebu teplej vody v bytových domoch. Spotreba teplej vody nie je konštantná. Mení sa počas dňa, jednotlivých dní v týždni a mesiacov v roku. V bytových domoch boli vykonané ročné experimentálne merania, ktoré preukázali spotrebu teplej vody na jedného obyvateľa. Jedným z cieľom práce bolo určiť energetickú bilanciu teplovodného systému. Analyzovala sa energia na prípravu a distribúciu teplej vody v bytovom dome v závislosti od spôsobu prípravy teplej vody a distribučného systému. Na Slovensku sa často realizuje v systémoch na prípravu teplej vody nočná odstávka dodávky energie na prípravu teplej vody. Práca analyzuje energetickú úsporu takéhoto opatrenia. Za účelom šetrenia elektrickej energie sa v bytových domoch často vypína cirkulačné čerpadlo. Práca skúma, ako chladne voda v potrubí bez cirkulácie v čase v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie a dimenzie potrubia. Teplá voda je často pripravovaná v zásobníkových ohrievačoch. Slovenská norma už nezodpovedá súčasným požiadavkám a ohrievače navrhnuté podľa tejto normy sú často predimenzované. Preto bola v dizertačnej práci na základe experimentálnych meraní navrhnutá nová metodika na dimenzovanie zásobníkových ohrievačov v bytových domoch. Kvalita dodanej teplej vody sa mení v závislosti od polohy bytu od zdroja tepla. V práci bolo posudzované experimentálnymi meraniami a následne aj dotazníkovou metódou, ako sa mení kvalita dodanej teplej vody v závislosti od polohy bytu v rámci bytového domu. Na konštruktívnu diskusiu s občanmi je nevyhnutné poznať východiskový stav problematiky. Dotazníkovým prieskumom bolo skúmané, ako sa jednotlivé skupiny obyvateľov zaujímajú o systém na prípravu a distribúciu teplej vody v ich vlastnej domácnosti a aký je súčasný stav teplej vody v slovenských domácnostiach.
Kľúčové slová:energetická bilancia prípravy teplej vody, teplá voda, spotreba teplej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene