Oct 24, 2019   6:08 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Institute chief official - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nawwaf A.M.J. ALAJMI
Exploitation of Wastewater Reuse in Kuwait
June 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Salem F.M.A.M. ALENEZI
Water Supply and Water Distribution in Kuwait City
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Waleed F.H.F. ALENEZI
Wastewater Dewatering in Kuwait
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Talal M.M.A.M. ALHATEYAH
Natural factors of building-up risk
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaber A.A.A.A.H. ALQALAF
Waste water management in Kuwait City
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jerguš Baďura
Návrh stokovej siete v obci Modrany
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ali A.M.H.M. BAQER
Environmetal Aspects Of Water Pollution in Kuwait
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Réka Csicsaiová
CFD Simulácia objektov stokovej siete
May 2021Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Réka Csicsaiová
LCA analýza čistiarne odpadových vôd Dunajská Streda – Kútniky
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Réka Csicsaiová
Návrh splaškovej kanalizácie pre obec Ohrady
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fiam
Odkanalizovanie obce Horné Sŕnie
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fogmeg
Odkanalizovanie obce Kovarce
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Gálik
Systémová aplikácia IS/IT vo vodárenskej spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gemeran
Návrh splaškovej kanalizácie v obci Čierny Balog
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Géring
Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Géring
Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Goliaš
Posúdenie hydraulickej kapacity časti stokovej siete verejnej kanalizácie mesta Bardejov
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Götzingerová
Rekonštrukcia ČOV Lojev - Bielorusko
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Veronika Gregušová, PhD.
Mathematical Modelling of WWTP
August 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Holubec, PhD.
Vplyv klimatických zmien na stokovú sieť
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Holubec, PhD.
Využitie CFD nástrojov pre analýzu objektov ČOV
July 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Dynamické modelovanie objektov ČOV
September 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Infiltrácia cudzích vôd do stokovej siete
September 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Chabaľ, PhD.
Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Ivanič
Odkanalizovanie obce Tajov
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anita Kapustová
Odkanalizovanie obce Závadka nad Hronom
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Kolarič
Posúdenie hlavných zberačov stokovej siete mesta Martin
May 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Komorníková
LCA ČOV Vráble
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Krajčovičová
Alternatívny návrh podtlakovej a gravitačnej kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Kralina
Posúdenie efektívneho využitia vegetačných ČOV
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Krčmárová
Zápach – negatívny jav komunálnych odpadov
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lucia Krčmárová
Zápach – negatívny jav komunálnych odpadov
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kubačka
Matematické modelovanie objektu ČOV
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ivana Marko
-
May 2021Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Matej
Štúdia odkanalizovania obce Lietavská Svinná - Babkov
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Milerová
Odkanalizovanie obce Svodín
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Móro
Návrh odkanalizovania obce S
May 2007Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Shah M.M. MORTEZA
Urban Heat Island Effect
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriam Murcková
Návrh odpadového hospodárstva pre Hamuliakovo
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Nagyová
Návrh systému separovaného zberu komunálneho odpadu
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Novák
Posúdenie stokovej siete mesta Levice
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pulen
Porovnanie gravitačnej a tlakovej kanalizácie v zadanej obci
May 2009Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Reissműller
Návrh splaškovej kanalizácie vo vybranej v obci
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Návrh bezdaždovej kanalizácie v obci Kolta
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Posúdenie daždovej kanalizácie obce Stropkov
May 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Rusnák, PhD.
The significance of boundary conditions for hydraulic assessment of the sewer network
August 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Rusnáková
Hospodárenie s dažďovými vodami v intraviláne obcí
May 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Ružová
Komunálne odpady – zberný dvor
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marek Šutúš
Inteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území
May 2023Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Švihra
Vpyv expanzie urbanizácie na zrážkovo-odtokové pomery urbanizovaných území
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vavro
Návrh stokovej siete v Liptovskom Mikuláši - mestská časť Iľanovo
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Vavro
Variantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v obci Borský Svätý Jur
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vavro
Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vrbovský
Spôsoby znovuvyužitia odpadových vôd
May 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vrták
Riešenie odkanalizovania sídelného útvaru
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Wassermann
Analýza projektovo realizačného procesu determinovaná na udržateľnosť prevádzky zdravotechnických stavieb
May 2019Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Wassermann
Návrh a posúdenie dažďovej kanalizácie
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress