May 30, 2020   5:32 a.m. Ferdinand
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts
     
     
Final thesis
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Nawwaf A.M.J. ALAJMI
Exploitation of Wastewater Reuse in Kuwait
June 2011
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Salem F.M.A.M. ALENEZI
Water Supply and Water Distribution in Kuwait City
May 2011Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Waleed F.H.F. ALENEZI
Wastewater Dewatering in Kuwait
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Talal M.M.A.M. ALHATEYAH
Natural factors of building-up risk
May 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jaber A.A.A.A.H. ALQALAF
Waste water management in Kuwait City
May 2011
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jerguš Baďura
Návrh stokovej siete v obci Modrany
May 2013
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ali A.M.H.M. BAQER
Environmetal Aspects Of Water Pollution in Kuwait
May 2010
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Marek Csóka
The analysis of the combined sewer system in Trnava city
May 2020
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Fiam
Odkanalizovanie obce Horné Sŕnie
May 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Fogmeg
Odkanalizovanie obce Kovarce
May 2009Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Gálik
Systémová aplikácia IS/IT vo vodárenskej spoločnosti
May 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gemeran
Návrh splaškovej kanalizácie v obci Čierny Balog
May 2010
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Géring
Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Géring
Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
May 2013
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Goliaš
Posúdenie hydraulickej kapacity časti stokovej siete verejnej kanalizácie mesta Bardejov
May 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adéla Götzingerová
Rekonštrukcia ČOV Lojev - Bielorusko
May 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Gregušová, PhD.
Mathematical Modelling of WWTP
August 2018
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Holubec, PhD.
Vplyv klimatických zmien na stokovú sieť
May 2009
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Michal Holubec, PhD.
Využitie CFD nástrojov pre analýzu objektov ČOV
July 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Infiltrácia cudzích vôd do stokovej siete
September 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Chabaľ, PhD.
Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Ivanič
Odkanalizovanie obce Tajov
May 2010Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Anita Kapustová
Odkanalizovanie obce Závadka nad Hronom
May 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marian Kolarič
Posúdenie hlavných zberačov stokovej siete mesta Martin
May 2008
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lucia Komorníková
LCA ČOV Vráble
May 2015Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Krajčovičová
Alternatívny návrh podtlakovej a gravitačnej kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Kralina
Posúdenie efektívneho využitia vegetačných ČOV
May 2008
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Krčmárová
Zápach – negatívny jav komunálnych odpadov
May 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Lucia Krčmárová
Zápach – negatívny jav komunálnych odpadov
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kubačka
Matematické modelovanie objektu ČOV
May 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Ivana Marko
-
May 2021
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dušan Matej
Štúdia odkanalizovania obce Lietavská Svinná - Babkov
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Milerová
Odkanalizovanie obce Svodín
May 2008
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marcel Móro
Návrh odkanalizovania obce S
May 2007
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Shah M.M. MORTEZA
Urban Heat Island Effect
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriam Murcková
Návrh odpadového hospodárstva pre Hamuliakovo
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Nagyová
Návrh systému separovaného zberu komunálneho odpadu
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Bálint Néveri
Design of sewerage network of town district Komárno - Nová Osada
May 2020
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Novák
Posúdenie stokovej siete mesta Levice
May 2015Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Pulen
Porovnanie gravitačnej a tlakovej kanalizácie v zadanej obci
May 2009
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Reissműller
Návrh splaškovej kanalizácie vo vybranej v obci
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Návrh bezdaždovej kanalizácie v obci Kolta
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Posúdenie daždovej kanalizácie obce Stropkov
May 2014
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dušan Rusnák, PhD.
The significance of boundary conditions for hydraulic assessment of the sewer network
August 2018
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Rusnáková
Hospodárenie s dažďovými vodami v intraviláne obcí
May 2009
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Ružová
Komunálne odpady – zberný dvor
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Marek Šutúš
Inteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území
May 2023
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Švihra
Vpyv expanzie urbanizácie na zrážkovo-odtokové pomery urbanizovaných území
May 2007
Displaying the final thesis
49.Final thesis is submittedBT
Written by (author): Benjamín Trizna
Study of the centralized sewer system of the Liptov region municipalities
May 2020Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vavro
Návrh stokovej siete v Liptovskom Mikuláši - mestská časť Iľanovo
May 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Vavro
Variantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v obci Borský Svätý Jur
May 2016
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Vavro
Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
May 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vrbovský
Spôsoby znovuvyužitia odpadových vôd
May 2009
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vrták
Riešenie odkanalizovania sídelného útvaru
May 2011Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Wassermann
Analýza projektovo realizačného procesu determinovaná na udržateľnosť prevádzky zdravotechnických stavieb
May 2019
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Wassermann
Návrh a posúdenie dažďovej kanalizácie
May 2013
Displaying the final thesis
57.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Réka Wittmanová
CFD Simulácia objektov stokovej siete
May 2021
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Réka Wittmanová
LCA analýza čistiarne odpadových vôd Dunajská Streda – Kútniky
May 2017
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Réka Wittmanová
Návrh splaškovej kanalizácie pre obec Ohrady
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress