10. 8. 2020  14:02 Vavrinec
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identifikačné číslo: 2740
Univerzitný e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)

Kontakty
     
     
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nawwaf A.M.J. ALAJMI
Exploitation of Wastewater Reuse in Kuwait
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Salem F.M.A.M. ALENEZI
Water Supply and Water Distribution in Kuwait City
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Waleed F.H.F. ALENEZI
Wastewater Dewatering in Kuwait
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Talal M.M.A.M. ALHATEYAH
Natural factors of building-up risk
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jaber A.A.A.A.H. ALQALAF
Waste water management in Kuwait City
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jerguš Baďura
Návrh stokovej siete v obci Modrany
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ali A.M.H.M. BAQER
Environmetal Aspects Of Water Pollution in Kuwait
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Csóka
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Fiam
Odkanalizovanie obce Horné Sŕnie
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Fogmeg
Odkanalizovanie obce Kovarce
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Gálik
Systémová aplikácia IS/IT vo vodárenskej spoločnosti
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Gemeran
Návrh splaškovej kanalizácie v obci Čierny Balog
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Peter Géring
Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Géring
Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Goliaš
Posúdenie hydraulickej kapacity časti stokovej siete verejnej kanalizácie mesta Bardejov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adéla Götzingerová
Rekonštrukcia ČOV Lojev - Bielorusko
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Veronika Gregušová, PhD.
Matematické modelovanie objektov ČOV
august 2018
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Vplyv klimatických zmien na stokovú sieť
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Využitie CFD nástrojov pre analýzu objektov ČOV
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Infiltrácia cudzích vôd do stokovej siete
september 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Lukáš Chabaľ, PhD.
Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Ivanič
Odkanalizovanie obce Tajov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anita Kapustová
Odkanalizovanie obce Závadka nad Hronom
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marian Kolarič
Posúdenie hlavných zberačov stokovej siete mesta Martin
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Komorníková
LCA ČOV Vráble
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Krajčovičová
Alternatívny návrh podtlakovej a gravitačnej kanalizácie v obci Štvrtok na Ostrove
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Kralina
Posúdenie efektívneho využitia vegetačných ČOV
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Krčmárová
Zápach – negatívny jav komunálnych odpadov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Lucia Krčmárová
Zápach – negatívny jav komunálnych odpadov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kubačka
Matematické modelovanie objektu ČOV
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Ivana Marko
Využiteľnosť regulačných objektov na stokovej sieti a ich environmentálny vplyv
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dušan Matej
Štúdia odkanalizovania obce Lietavská Svinná - Babkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Milerová
Odkanalizovanie obce Svodín
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Móro
Návrh odkanalizovania obce S
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Shah M.M. MORTEZA
Urban Heat Island Effect
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miriam Murcková
Návrh odpadového hospodárstva pre Hamuliakovo
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Mária Nagyová
Návrh systému separovaného zberu komunálneho odpadu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bálint Néveri
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Novák
Posúdenie stokovej siete mesta Levice
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pulen
Porovnanie gravitačnej a tlakovej kanalizácie v zadanej obci
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Roman Reissműller
Návrh splaškovej kanalizácie vo vybranej v obci
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Návrh bezdaždovej kanalizácie v obci Kolta
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Posúdenie daždovej kanalizácie obce Stropkov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Významnosť okrajových podmienok hydraulického posúdenia stokovej siete
august 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Rusnáková
Hospodárenie s dažďovými vodami v intraviláne obcí
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Ružová
Komunálne odpady – zberný dvor
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Marek Šutúš
Inteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Švihra
Vpyv expanzie urbanizácie na zrážkovo-odtokové pomery urbanizovaných území
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Benjamín Trizna
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Vavro
Návrh stokovej siete v Liptovskom Mikuláši - mestská časť Iľanovo
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Vavro
Variantný spôsob nakladania s odpadovými vodami v obci Borský Svätý Jur
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Vavro
Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vrbovský
Spôsoby znovuvyužitia odpadových vôd
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Vrták
Riešenie odkanalizovania sídelného útvaru
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Wassermann
Analýza projektovo realizačného procesu determinovaná na udržateľnosť prevádzky zdravotechnických stavieb
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Wassermann
Návrh a posúdenie dažďovej kanalizácie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Réka Wittmanová
CFD Simulácia objektov stokovej siete
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Réka Wittmanová
LCA analýza čistiarne odpadových vôd Dunajská Streda – Kútniky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Réka Wittmanová
Návrh splaškovej kanalizácie pre obec Ohrady
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná