Jul 11, 2020   7:07 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
     
     
Publications
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Study of the centralized sewer system of the Liptov region municipalities
Written by (author): Bc. Benjamín Trizna
Department:
Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
Summary:
Podstatou predloženej bakalárskej práce je návrh kanalizačnej siete pre obce Pavlova Ves, Bobrovček, Liptovské Beharovce a Liptovské Beharovce - Beniky. Uvedené obce sa nachádzajú na severe Slovenska v Žilinskom kraji, okres Liptovský Mikuláš, neďaleko vodnej nádrže Liptovská Mara. V spomínaných obciach sa stoková sieť nenachádza a obyvatelia týchto obcí využívajú žumpy, zberné nádrže alebo trativody. Úlohou kanalizačnej siete je zlepšenie hygienickej úrovne obyvateľstva, ochrana podzemných vôd, a taktiež aj životného prostredia. Návrh riešenia pozostáva z rozmiestnenia čerpacích staníc, rozmiestnenia jednotlivých vetiev s dĺžkou 7269,41 m, dimenzácie potrubia, uloženie potrubia, situácie a pozdĺžnych profilov.
Key words:
kanalizačńa šachta , trativod, Splašková kanalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited