Oct 29, 2020   8:46 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identification number: 2740
University e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Institute chief official - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications
     
Bodies     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Analýza súčasného stavu stokovej siete v Srbsku
Marko, Ivana -- Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona -- Hrudka, Jaroslav
Analysis of the recent state of sewage network in Serbia. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
2.
Assessment of the combined sewerage overflow chamber using computer modeling
Šutúš, Marek -- Stanko, Štefan -- Hrudka, Jaroslav
Posúdenie odľahčovacej komory pomocou počítačového modelovania. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 576--581. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
3.Design of sewerage network of town district Komárno - Nová Osada
Néveri, Bálint -- Stanko, Štefan
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
4.
Quality of the first flush from paved areas in the Slovak Republic
Hrudka, Jaroslav -- Stanko, Štefan -- Marko, Ivana
Kvalita prvého splachu zo spevnených plôch na území Slovenskej republiky. Vodohospodársky spravodajca :, 63. p. 26--29.
articles in magazines
2020Details
5.
Study of the centralized sewer system of the Liptov region municipalities
Trizna, Benjamín -- Stanko, Štefan
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
6.
The analysis of the combined sewer system in Trnava city
Csóka, Marek -- Stanko, Štefan
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
7.
The relation of the quality of the first rainwater runoff on the materials of the impermeable area
Marko, Ivana -- Stanko, Štefan
Závislosť kvality prvého splachu dažďových vôd od materiálu spevnenej plochy. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 564--569. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
8.
Use of the mathematical models for the design of sewer networks recovery
Csicsaiová, Réka -- Stanko, Štefan
Využitie matematického modelu pri obnove stokových sietí. In ŠUHAJDOVÁ, E. -- BIOLEK, V. -- MRŇOVÁ, Z. Juniorstav 2020. Brno: ECON publishing, 2020, p. 547--552. ISBN 978-80-86433-73-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
9.
Vplyv dažďového odtoku na urbanizované územie
Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona -- Hrudka, Jaroslav
Impact of stormwater runoff in the urbanized area. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
10.
Vplyv intenzívneho dažďa na dažďovú stokovú sústavu východnej časti mesta Trnava
Hrudka, Jaroslav -- Csicsaiová, Réka -- Marko, Ivana -- Stanko, Štefan -- Škultétyová, Ivona
The impact of intense rainfall on a storm sewage system of the east part of Trnava city. In Advances in Environmental Engineering (AEE2019). Bristol: IOP Publishing, 2020.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.