20. 10. 2020  2:32 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identifikační číslo: 2740
Univerzitní e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Využitie softwarových nástrojov pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí
Autor:
Pracoviště:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Využitie softwarových nástrojov pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí
Abstrakt:
Habilitačná práca je orientovaná na riešenie návrhu a posudzovania stokových sietí s využitím návrhového a posudzovacieho systému SeWaCAD, ktorý som vyvinul a naprogramoval v uplynulých rokoch. Systém využíva pre návrh racionálnu metódu. Prepočet racionálnou metódou nám pri súčasnej výpočtovej kapacite dáva možnosť vo veľmi krátkom čase odpovedať na otázku hydraulického preťaženia stokovej siete a zároveň navrhnúť opatrenia na jeho rehabilitáciu, resp. rekonštrukciu v závislosti na stave, v akom sa sieť nachádza. V porovnaní s hydrodynamickým modelovaním, nám modelovanie s využitím racionálnej metódy umožňuje vo veľmi krátkom čase na základe znalostí z navrhovania stokových sietí a znalostí z modelovania zodpovedať otázky neefektívneho správania sa posudzovanej stokovej siete. Nosná časť práce "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.", popisuje ako bol systém vyvinutý, aké sú okrajové podmienky jeho využitia, z čoho je zložený a aké sú jeho vlastnosti. Daný priestor je vyplnený mnohými obrázkami, ktoré sú získané z práce so systémom a najlepšie vyjadrujú, ako je systém skonštruovaný a čiastočne je z nich možné vidieť ako sa systém správa. Funkčnosť systému bola overená na mnohých riešených projektoch a systém bol na základe spätnej väzby z praxe upravený do určitej formy, ktorá je z hľadiska použitia dôveryhodná a spoľahlivá. V práci je zahrnutý navrhnutý systém pre výpočet hydraulických charakteristík stokových rúr, ktorý je využívaný v pedagogickom procese. Práca obsahuje kapitolu - prípadovú štúdiu, kde bol systém SeWaCAD využití pre posúdenie stokovej siete. V práci je popísaný postup, kde bolo simulované povodie zaťažené rôznymi druhmi zrážok v závislosti od klimatických zmien a bolo skonštatované aký vplyv majú klimatické zmeny vzhľadom na zaťaženie stokových sietí.
Klíčová slova:Stoková sieť, CAD navrhovanie, klimatické zmeny

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně