5. 8. 2020  11:59 Hortenzia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Identifikačné číslo: 2740
Univerzitný e-mail: stefan.stanko [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedúci katedry - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)

Kontakty     Výučba     
Záverečná práca
          
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Využitie softwarových nástrojov pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí
Autor: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Pracovisko:
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie softwarových nástrojov pri navrhovaní a posudzovaní stokových sietí
Abstrakt:
Habilitačná práca je orientovaná na riešenie návrhu a posudzovania stokových sietí s využitím návrhového a posudzovacieho systému SeWaCAD, ktorý som vyvinul a naprogramoval v uplynulých rokoch. Systém využíva pre návrh racionálnu metódu. Prepočet racionálnou metódou nám pri súčasnej výpočtovej kapacite dáva možnosť vo veľmi krátkom čase odpovedať na otázku hydraulického preťaženia stokovej siete a zároveň navrhnúť opatrenia na jeho rehabilitáciu, resp. rekonštrukciu v závislosti na stave, v akom sa sieť nachádza. V porovnaní s hydrodynamickým modelovaním, nám modelovanie s využitím racionálnej metódy umožňuje vo veľmi krátkom čase na základe znalostí z navrhovania stokových sietí a znalostí z modelovania zodpovedať otázky neefektívneho správania sa posudzovanej stokovej siete. Nosná časť práce "Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.", popisuje ako bol systém vyvinutý, aké sú okrajové podmienky jeho využitia, z čoho je zložený a aké sú jeho vlastnosti. Daný priestor je vyplnený mnohými obrázkami, ktoré sú získané z práce so systémom a najlepšie vyjadrujú, ako je systém skonštruovaný a čiastočne je z nich možné vidieť ako sa systém správa. Funkčnosť systému bola overená na mnohých riešených projektoch a systém bol na základe spätnej väzby z praxe upravený do určitej formy, ktorá je z hľadiska použitia dôveryhodná a spoľahlivá. V práci je zahrnutý navrhnutý systém pre výpočet hydraulických charakteristík stokových rúr, ktorý je využívaný v pedagogickom procese. Práca obsahuje kapitolu - prípadovú štúdiu, kde bol systém SeWaCAD využití pre posúdenie stokovej siete. V práci je popísaný postup, kde bolo simulované povodie zaťažené rôznymi druhmi zrážok v závislosti od klimatických zmien a bolo skonštatované aký vplyv majú klimatické zmeny vzhľadom na zaťaženie stokových sietí.
Kľúčové slová:
Stoková sieť, CAD navrhovanie, klimatické zmeny

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
jedná sa o habilitačnú prácu.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene