23. 7. 2019  13:29 Oľga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Identifikační číslo: 2742
Univerzitní e-mail: dana.barokova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra hydrotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pro omezení výpisu v tabulce níže zvolte požadované hodnoty a stiskněte tlačítko Omezit.

Rok odevzdání: Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Andrássy, PhD.
Vplyv odporu dna toku na režim podzemnej vody
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Ciulisová
Vplyv povodňových prietokov v Dunaji na hladinový režim podzemnej vody v oblasti Komárna
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Červeňanská
Hydraulické riešenie studní (Problémová štúdia)
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Červeňanská
Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Michaela Červeňanská
Výskum prúdenia podzemnej vody v povodňových situáciách
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Dolinská
Numerická simulácia hladinového režimu podzemných vôd v južnej časti Východoslovenskej nížiny
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Dušek, PhD.
Prognóza vývoja hladiny podzemnej vody po realizácii MVE Šalková.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Dušek, PhD.
Prúdenie vrstevnatým pórovitým prostredím - Girinského potenciál.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Ehn
Hydraulický návrh tepelného čerpadla typu VODA - VODA
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Gomboš
Analýza a tvorba numerického modelu HPV v oblasti obce Haniska.
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Gomboš
Hydraulický návrh tvorby mokradných systémov \\na poľnohospodársky nevyužívaných plochách
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Gorek
Prognóza vývoja hladiny podzemných vôd vplyvom výstavby MVE Riečka a MVE Abovce na toku Slaná.
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Hofmannová
Prognóza vývoja podzemnej vody po výstavbe MVE Šalková.
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Hofmannová
Rovinné úlohy ustáleného prúdenia
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Christos Christou
Hydraulické riešenie studní
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Natalia Christou
Hydraulické riešenie artézskej studne
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Kamenský
Prognóza vplyvu výstavby malej vodnej elektrárne na režim podzemných vôd.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Kinczer, PhD.
Pôsobenie tlaku a vztlaku podzemnej vody na stavebné konštrukcie.
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Kinczer, PhD.
Určenie vplyvu trasy prepojenia železničného koridoru TEN-T na prúdenie a režim podzemných vôd.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Olena Kolos
Návrh a optimalizácia hydraulického systému na zníženie piezometrickej výšky v danej oblasti
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Krajčí
Vplyv odhadu parametrov horninového prostredia \\na hladinu podzemnej vody. (Problémová štúdia)
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Kupča
Vplyv výstavby a prevádzky vodnej stavby Veľké Kozmálovce na hladinový režim podzemných vôd priľahlého územia.
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Lopuch
Priesak cez homogénnu hrádzu
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Ladislav Miškovič
Prognóza vývoja hladiny podzemnej vody po zásahu do jej prirodzeného režimu.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Rastislav Muranský
Vyhodnotenie vsakovacích pokusov na VSN
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jaroslav Olšavský
Vplyv sklonu dna koryta pod hydrouzlom na spád.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tatiana Pindjaková, PhD.
Vplyv povodňovej vlny v povrchovom toku na režim podzemných vôd
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zoltán Prešinský
Modelové riešenie vplyvu prepojenia železničného koridora TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave na prúdenie a režim podzemných vôd
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Rázgová
Návrh a posúdenie odvodnenia pozemku pre priemyselný park pri Nitre.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zinaw Dingetu Shenga
Návrh a posúdenie možnosti regulácie režimu podzemných vôd v oblasti plánovaného priemyselného parku pri Nitre.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Zuzana Šafariková
Simulácia účinkov navrhnutých opatrení na hladinový režim podzemnej vody v oblasti vplyvu vodnej stavby
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Šille
Posúdenie vplyvu navrhovaných podzemných tesniacich stien na režim podzemných vôd
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vladimír Tompoš
Povodne spôsobené vystúpením hladiny podzemnej vody
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Vladimír Tompoš
Povodne spôsobené vystúpením hladiny podzemnej vody.
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Vodová
Simulácia vplyvu „VD Bratislava - Pečniansky les“ na podzemné vody.
květen 2010Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována