8. 12. 2019  15:08 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Identifikačné číslo: 2742
Univerzitný e-mail: dana.barokova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra hydrotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Andrássy, PhD.
Vplyv odporu dna toku na režim podzemnej vody
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Ciulisová
Vplyv povodňových prietokov v Dunaji na hladinový režim podzemnej vody v oblasti Komárna
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Červeňanská
Hydraulické riešenie studní (Problémová štúdia)
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Červeňanská
Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Michaela Červeňanská
Výskum prúdenia podzemnej vody v povodňových situáciách
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Dolinská
Numerická simulácia hladinového režimu podzemných vôd v južnej časti Východoslovenskej nížiny
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Dušek, PhD.
Prognóza vývoja hladiny podzemnej vody po realizácii MVE Šalková.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Dušek, PhD.
Prúdenie vrstevnatým pórovitým prostredím - Girinského potenciál.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Ehn
Hydraulický návrh tepelného čerpadla typu VODA - VODA
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Gomboš
Analýza a tvorba numerického modelu HPV v oblasti obce Haniska.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Gomboš
Hydraulický návrh tvorby mokradných systémov \\na poľnohospodársky nevyužívaných plochách
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Gorek
Prognóza vývoja hladiny podzemných vôd vplyvom výstavby MVE Riečka a MVE Abovce na toku Slaná.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Hofmannová
Prognóza vývoja podzemnej vody po výstavbe MVE Šalková.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Hofmannová
Rovinné úlohy ustáleného prúdenia
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Christos Christou
Hydraulické riešenie studní
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natalia Christou
Hydraulické riešenie artézskej studne
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kamenský
Prognóza vplyvu výstavby malej vodnej elektrárne na režim podzemných vôd.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kinczer, PhD.
Pôsobenie tlaku a vztlaku podzemnej vody na stavebné konštrukcie.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kinczer, PhD.
Určenie vplyvu trasy prepojenia železničného koridoru TEN-T na prúdenie a režim podzemných vôd.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Olena Kolos
Návrh a optimalizácia hydraulického systému na zníženie piezometrickej výšky v danej oblasti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Krajčí
Vplyv odhadu parametrov horninového prostredia \\na hladinu podzemnej vody. (Problémová štúdia)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kupča
Vplyv výstavby a prevádzky vodnej stavby Veľké Kozmálovce na hladinový režim podzemných vôd priľahlého územia.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Lopuch
Priesak cez homogénnu hrádzu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ladislav Miškovič
Prognóza vývoja hladiny podzemnej vody po zásahu do jej prirodzeného režimu.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Muranský
Vyhodnotenie vsakovacích pokusov na VSN
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jaroslav Olšavský
Vplyv sklonu dna koryta pod hydrouzlom na spád.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Pindjaková, PhD.
Vplyv povodňovej vlny v povrchovom toku na režim podzemných vôd
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Prešinský
Modelové riešenie vplyvu prepojenia železničného koridora TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave na prúdenie a režim podzemných vôd
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Rázgová
Návrh a posúdenie odvodnenia pozemku pre priemyselný park pri Nitre.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zinaw Dingetu Shenga
Návrh a posúdenie možnosti regulácie režimu podzemných vôd v oblasti plánovaného priemyselného parku pri Nitre.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Zuzana Šafariková
Simulácia účinkov navrhnutých opatrení na hladinový režim podzemnej vody v oblasti vplyvu vodnej stavby
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šille
Posúdenie vplyvu navrhovaných podzemných tesniacich stien na režim podzemných vôd
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Tompoš
Povodne spôsobené vystúpením hladiny podzemnej vody
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Vladimír Tompoš
Povodne spôsobené vystúpením hladiny podzemnej vody.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Vodová
Simulácia vplyvu „VD Bratislava - Pečniansky les“ na podzemné vody.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná