17. 11. 2019  1:31 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Identifikačné číslo: 2742
Univerzitný e-mail: dana.barokova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra hydrotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana
Design, numerical analysis and optimisation of groundwater extraction system. In Komplexe Planungsaufgaben im Wasserbau und ihre Lösungen: 42. Dresdner Wasserbaukolloquium. 07. - 08. März 2019, Dresdner, Germany. Dresden : Technische Universität Dresden, 2019, s. 175--183. ISBN 978-3-86780-577-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela -- Čubanová, Lea
Determination of impact of groundwater pumping on water resources in adjacent area. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, s. 153--160. ISBN 978-619-7408-77-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Flood protection design for municipalities of Slovakia in various hydrological conditions. In PELIVANOVSKI, P. WMHE 2019. Skopje: Ss Cyril and Methodius University Civil Engineering Faculty, 2019, s. 13--21. ISBN 978-608-4510-33-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
4.Floods as phenomenon endangered lives and properties
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Floods as phenomenon endangered lives and properties. Journal of Landscape Management, 10. s. 40--44.
články v časopisoch2019Podrobnosti
5.Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území
Šoltész, Andrej -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydraulické posúdenie vplyvu výstavby zátvorného objektu na Klátovskom ramene na podzemné vody v priľahlom území. In Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019. Bratislava: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019, ISBN 978-80-570-1236.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
6.Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Červeňanská, Michaela
Hydrological and Hydraulic Aspects of the Revitalization of Wetlands: A Case Study in Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part 2. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 287--306. ISBN 978-3-319-92864-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
7.Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Baroková, Dana -- Jurík, Ľuboš -- Rehák, Štefan
Hydrologicko - hydraulická analýza revitalizácie vodných útvarov v nížinných oblastiach Slovenska. In ROŽNOVSKÝ, J. -- LITSCHMANN, T. Hospodaření s vodou v krajině. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
8.Prevention against flash floods in small catchments
Šoltész, Andrej -- Čubanová, Lea -- Janík, Adam -- Baroková, Dana
Prevention against flash floods in small catchments. In SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF 92 Technology, 2019, s. 435--442. ISBN 978-619-7408-81-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
9.Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním
Baroková, Dana -- Dušička, Peter
Výskum vývoja hladiny podzemnej vody v lokalite historickej pamiatky "Vodnej veže" matematickým modelovaním. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2019. 30 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.