17. 11. 2019  15:29 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Identifikačné číslo: 2742
Univerzitný e-mail: dana.barokova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra hydrotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Simulácia vplyvu vybraných stavieb na prúdenie a hladinový režim podzemných vôd
Autor: doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Pracovisko: Stavebná fakulta
Oponent 1:Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simulácia vplyvu vybraných stavieb na prúdenie a hladinový režim podzemných vôd
Abstrakt:Predkladaná práca je zhrnutím problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri numerickom modelovaní hladinového a prietokového režimu podzemných vôd pred a po možnej realizácii stavieb (inžinierskych alebo ekologicky zameraných). Cieľom práce je nielen popis metodiky modelovania problémov, súvisiacich so zmenou hladinového a prietokového režimu podzemných vôd ale najmä jej aplikácia na vybrané problémy inžinierskej praxe. V prípade možných nepriaznivých dopadov stavieb na životné prostredie, je tu uvedený postup simulácie navrhovaných technických regulačných opatrení na odstránenie prípadne zníženie nepriaznivých dopadov, ako aj prognóza vývoja podzemných vôd po ich realizácii.
Kľúčové slová:numerický model, vplyv stavby, podzemná voda

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene