24. 1. 2020  3:30 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tamás Balogh
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Štefan Bódi
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Štefan Bódi
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Bogyo
Projekt nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
ODOLNOSŤ TENKOSTENNÝCH PRÚTOV A PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S POUŽITÍM IMPERFEKCIE VO FORME VLASTNÉHO TVARU STRATY STABILITY
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Cabadaj
Návrh dvojkoľajného železničného mosta cez Váh v Trenčíne
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Dedáček
Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Vybrané problémy systémovej identifikácie mostných konštrukcií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juraj Forgács
Teoretická a experimentálna analýza opakovane namáhaných uzlov oceľových konštrukcií pri seizmicite
júl 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hajdóny
Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Hanzlíček
Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Chmelová
Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť B)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslava Chudá
Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť A)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ilkovič
Nosný systém výškových stavieb "Diagrid"
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Blažena Jančová
Nosníky žeriavových dráh a ich posúdenie na únavu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tibor Juhos
Navrhovanie prútov z tenkostenných profilov. Kritické napätie pri distorznom vzpere.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Kachlár
Návrh rekonštrukcie Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kováčik
Vzorový príklad návrhu nosníka žeriavovej dráhy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Kovasich
Vplyv uloženia na odolnosť a stabilitu ohýbaných nosníkov
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Krupec
Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ v obci Chľaba
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lörinc
Navrhovanie mostov bez ložísk – integrované mosty.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Luptáková
Diaľničný most cez Dunaj na obchvate D4
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Matejíčka
Návrh cestného mosta v Prešove cez preložku rieky Torysa
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Miške
Návrh lávky pre peších cez rieku Váh v Ružomberku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Miškovčík
Estakáda so spriahnutou nosnou konštrukciou budovaná technológiou vysúvania
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľubica Nittmannová, PhD.
Pôsobenie elastomérových ložísk v mostnej konštrukcii
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Ocelák
Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Martina Pacáková
Odolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martina Pacáková
Odolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Adam Petrík
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Prokop
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Rejduga
Nosné systémy oceľových a spriahnutých stropov na veľké rozpätia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Slušný
Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bohdan Suchoň
Návrh cestného mosta ponad koľajisko
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Róbert Štecák
Posúdenie zvyškovej životnosti mostov využitím meraní reálnych zaťažení (WIM)
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Štefanovič
Návrh spriahnutého cestného mosta Čadečka na diaľnici D3 Svrčinovec-Skalité
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Toman
Návrh lávky pre peších ponad rieku s plavebnou komorou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Zboja
Návrh cestného mosta s inovatívnou oceľo-betónovou spriahnutou konštrukciou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná