Sep 21, 2020   9:44 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tamás Balogh
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Štefan Bódi
Design of a tennis court building in steel
May 2018Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Štefan Bódi
Design of a tennis court building in steel
May 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Bogyo
Projekt nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
May 2012
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Brodniansky, PhD.
ODOLNOSŤ TENKOSTENNÝCH PRÚTOV A PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S POUŽITÍM IMPERFEKCIE VO FORME VLASTNÉHO TVARU STRATY STABILITY
June 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Cabadaj
Návrh dvojkoľajného železničného mosta cez Váh v Trenčíne
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Dedáček
Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Fábry, PhD.
Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
May 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Fábry, PhD.
Vybrané problémy systémovej identifikácie mostných konštrukcií
May 2017
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Forgács
Teoretická a experimentálna analýza opakovane namáhaných uzlov oceľových konštrukcií pri seizmicite
July 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hajdóny
Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Hanzlíček
Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Chmelová
Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť B)
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radoslava Chudá
Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť A)
May 2012Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ilkovič
Nosný systém výškových stavieb "Diagrid"
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Blažena Jančová
Nosníky žeriavových dráh a ich posúdenie na únavu
May 2013Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Juhos
Navrhovanie prútov z tenkostenných profilov. Kritické napätie pri distorznom vzpere.
May 2008
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Kachlár
Návrh rekonštrukcie Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
May 2010Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Martina Kašnik Pacáková
Odolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorov
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Kašnik Pacáková
Resistance of perforated plate with special configuration of openings
May 2018
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Kováčik
Vzorový príklad návrhu nosníka žeriavovej dráhy
May 2013Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Kovasich
Vplyv uloženia na odolnosť a stabilitu ohýbaných nosníkov
September 2015
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Krupec
Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ v obci Chľaba
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Lörinc
Navrhovanie mostov bez ložísk – integrované mosty.
May 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Luptáková
Diaľničný most cez Dunaj na obchvate D4
May 2016Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Matejíčka
Návrh cestného mosta v Prešove cez preložku rieky Torysa
May 2014
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Miške
Návrh lávky pre peších cez rieku Váh v Ružomberku
May 2012Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Miškovčík
Estakáda so spriahnutou nosnou konštrukciou budovaná technológiou vysúvania
May 2014
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubica Nittmannová, PhD.
Pôsobenie elastomérových ložísk v mostnej konštrukcii
September 2015Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Ocelák
Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
May 2017
Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Adam Petrík
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom
May 2022
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Branislav Prokop
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
May 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Rejduga
Nosné systémy oceľových a spriahnutých stropov na veľké rozpätia
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Slušný
Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
May 2009
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bohdan Suchoň
Návrh cestného mosta ponad koľajisko
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Róbert Štecák
Posúdenie zvyškovej životnosti mostov využitím meraní reálnych zaťažení (WIM)
May 2022
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Štefanovič
Návrh spriahnutého cestného mosta Čadečka na diaľnici D3 Svrčinovec-Skalité
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miloslav Toman
Návrh lávky pre peších ponad rieku s plavebnou komorou
May 2015
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Zboja
Návrh cestného mosta s inovatívnou oceľo-betónovou spriahnutou konštrukciou
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress