29. 9. 2020  17:51 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty          Projekty
     
     
     Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Tamás Balogh
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Štefan Bódi
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Štefan Bódi
Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Bogyo
Projekt nového cestného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
ODOLNOSŤ TENKOSTENNÝCH PRÚTOV A PRÚTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ S POUŽITÍM IMPERFEKCIE VO FORME VLASTNÉHO TVARU STRATY STABILITY
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Cabadaj
Návrh dvojkoľajného železničného mosta cez Váh v Trenčíne
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Dedáček
Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Vybrané problémy systémovej identifikácie mostných konštrukcií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Juraj Forgács
Teoretická a experimentálna analýza opakovane namáhaných uzlov oceľových konštrukcií pri seizmicite
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Hajdóny
Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Hanzlíček
Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Chmelová
Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť B)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslava Chudá
Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť A)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Ilkovič
Nosný systém výškových stavieb "Diagrid"
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Blažena Jančová
Nosníky žeriavových dráh a ich posúdenie na únavu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tibor Juhos
Navrhovanie prútov z tenkostenných profilov. Kritické napätie pri distorznom vzpere.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anton Kachlár
Návrh rekonštrukcie Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Martina Kašnik Pacáková
Odolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Kašnik Pacáková
Odolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Kováčik
Vzorový príklad návrhu nosníka žeriavovej dráhy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marek Kovasich
Vplyv uloženia na odolnosť a stabilitu ohýbaných nosníkov
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Krupec
Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ v obci Chľaba
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lörinc
Navrhovanie mostov bez ložísk – integrované mosty.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Luptáková
Diaľničný most cez Dunaj na obchvate D4
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Matejíčka
Návrh cestného mosta v Prešove cez preložku rieky Torysa
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Miške
Návrh lávky pre peších cez rieku Váh v Ružomberku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Miškovčík
Estakáda so spriahnutou nosnou konštrukciou budovaná technológiou vysúvania
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ľubica Nittmannová, PhD.
Pôsobenie elastomérových ložísk v mostnej konštrukcii
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Ocelák
Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Adam Petrík
Inovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónom
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Prokop
Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Rejduga
Nosné systémy oceľových a spriahnutých stropov na veľké rozpätia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Slušný
Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bohdan Suchoň
Návrh cestného mosta ponad koľajisko
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Róbert Štecák
Posúdenie zvyškovej životnosti mostov využitím meraní reálnych zaťažení (WIM)
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Štefanovič
Návrh spriahnutého cestného mosta Čadečka na diaľnici D3 Svrčinovec-Skalité
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslav Toman
Návrh lávky pre peších ponad rieku s plavebnou komorou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Zboja
Návrh cestného mosta s inovatívnou oceľo-betónovou spriahnutou konštrukciou
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná