Apr 6, 2020   3:17 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Composite flyover constructed by launching method
Written by (author): Ing. Adam Miškovčík
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Maťaščík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Estakáda so spriahnutou nosnou konštrukciou budovaná technológiou vysúvania
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť spriahnutú 6 poľovú estakádu v konštantnom oblúku konštruovanú metódou vysúvania oceľovej konštrukcie. Práca obsahuje výpočty zaťažení ako vplyv objemových zmien a nerovnomernej zmeny teploty, posúdenia pre medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti, návrh spriahovacích prostriedkov a posúdenie pri vysúvaní konštrukcie. Na analýzu vnútorných síl som použil program Dlubal R-STAB a pre definovanie prierezových charakteristík program SHAPE-THIN. Pomocou roštového modelu som zanalyzoval aj vplyv krútenia na konštrukciu mosta. Pri posudzovaní bolo dôležité zohľadniť vplyv postupu montáže. Celkový výpočet som riešil v dvoch alternatívnych návrhoch dosiek a to monlitickú a poloprefabrikovanú dosku. Celý návrh bol vedený tak, aby vyhovel pre podmienky podľa Európskych noriem.
Key words:spriahnutá, monolitická, prierez

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited