21. 1. 2020  0:59 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh cestného mosta ponad koľajisko
Autor: Ing. Bohdan Suchoň
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Rudolf Voletz
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh cestného mosta ponad koľajisko
Abstrakt:V mojej práci som sa zaoberal riešením návrhu cestného mosta ponad sústavu koľají. Vstupné podmienky a priestorové obmedzenia danej lokality boli zadané. Moja práca pozostáva z návrhu troch variantov premostenia koľajísk, ktoré sa nachádzajú v rovinatom území mestskej časti. Požiadavka bola navrhnúť estetickú a zároveň ekonomickú konštrukciu. Prvý variant je trojpoľový zavesený oceľový most so spriahnutou mostovkou. Rozpätie mosta je 234,9m. Druhý variant je oblúkový most pozostávajúci z troch votknutých oblúkov s medziľahlou spriahnutou mostovkou. Rozpätie mosta je 234.3m. V treťom variante je premostenie realizované tromi jednopoľovými oceľovými nosníkmi vystuženými oblúkomi. Mostovka je spodná. Rozpätia mostov sú 63,6 - 103,6 - 63,6 metra. Pre všetky varianty je vypracovaný predbežný statický návrh konštrukčných prvkov. Po zhodnotení a výbere najvhodnejšieho variantu je v ďalšej časti riešenie vybraného variantu podrobným statickým výpočtom. V prílohách sú vypracované výkresy tvaru pre každý variant a výkres charakteristických detailov vybraného variantu.
Klíčová slova:Cestný most, Oblúkový most, Statika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně