22. 2. 2020  13:33 Etela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
Autor: Ing. Branislav Prokop
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Peter Buček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti
Abstrakt:Zadaním diplomovej práce je navrhnúť tri variantné riešenia premostenia rieky Dunaj v starom koryte. Most pre peších a cyklistov bude spájať obce Dobrohošť na slovenskej strane a Dunakiliti na maďarskej. Lávka križuje staré koryto Dunaja v riečnom kilometri 1841,5. Most sa nachádza v aluviálnej nive Dunaja. Nová konštrukcia neobmedzuje lodnú dopravu a priechodný gabarit. Voľná šírka lávky bola stanovená na 4,0m. Nosná konštruk-cia lávky je navrhnutá v troch variantoch. Variant A je navrhnutý ako trojpoľová zavesená oceľobetónová spriahnutá dvojpylónová konštrukcia s poloharfovým usporiadaním záve-sov. Pylón je tvaru H a má výšku približne 43m. Mostovku variantu A tvorí železobetónová doska ukladaná na filigránové prefabrikáty, ktorá je spriahnutá s oceľovými nosníkmi. Variant B je zavesená trojpoľová priehradová konštrukcia. Závesy sú usporiadané vejáro-vito. Rozpätia polí sú 54+139+54m. Mostovku variantu B tvoria oceľové pozdĺžniky s drevenou podlahou. Pylóny sú vysoké 32,5m a sú naklonené do stredného poľa. Vychý-lenie činí 7m Pre variant B bola prevedená aj dynamická analýza a detailné riešenie vybra-ných častí konštrukcie. Variant C je dvojoblúková konštrukcia s ortotrópnou mostovkou a jemným posypom ako nášľapnou vrstvou. Vnútorné pole je zavesené, krajné polia sú podopierané. Vzopätie oblúkov je 25,8m. Dynamická a statická analýza bola prevedená v programe SCIA Engineer. Na výkresy som použil softvér AutoCAD a na predbežné výpočty Mathcad 15.
Kľúčové slová:návrh mosta, zavesený, dynamika, oblúkový, spriahnutý, priehradový

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene