Feb 28, 2020   4:34 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Park house witch steel construction
Written by (author): Ing. Roman Ocelák
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:Ing. Miloš Slivanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Parkovacie domy s oceľovou nosnou kostrou
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá súčasným stavom navrhovania parkovacích domov s oceľovou nosnou kostrou. Práca obsahuje prehľad dispozičného riešenia parkovísk, rôzne typy usporiadania rámp, opísané sú riešenia stropných systémov, rozpätia podpier, nosníkov a rozmiestenie výstuh. V závere práci je stručný popis ochrany proti požiaru a korózii. Cieľom práce je navrhnúť parkovací dom, ktorý dokáže spoľahlivo preniesť požadované zaťaženie tak, aby nedošlo k porušeniu konštrukcie.
Key words:Parkovací dom,, spriahnutá konštrukcia, oceľová nosná kostra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited