24. 1. 2020  3:42 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Diaľničný most cez Dunaj na obchvate D4
Autor: Ing. Ivana Luptáková
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Peter Buček, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Diaľničný most cez Dunaj na obchvate D4
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som za zaoberala návrhom troch variantných riešení premostenia rieky Dunaj. Objekt mosta bude súčasťou diaľnice D4 na obchvate Bratislavy. Prvý variant bol navrhnutý ako trojpoľový zavesený komorový most s ortotropnou mostovkou na rozpätie hlavného poľa 300 metrov. Komorový nosník je zavesený v jednej rovine. Tvar pylóna je obrátené Y a má výšku 115,8 metra. Pre prvý variant bol vypracovaný aj podrobný statický výpočet. Druhý variant bol navrhnutý ako oblúkový most s ortotropnou mostovkou na rozpätie 299,7 metra. Oblúky sú vzájomne opreté a majú výšku 48,25 metra. Tretí variant je trámový komorový most na rozpätie hlavného poľa 100 metrov a rozpätím vedľajších polí 60 metrov. Práca obsahuje statické výpočty, technické správy a výkresovú dokumentáciu jednotlivých variant.
Klíčová slova:Most, Dunaj, Oceľová konštrukcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně