Feb 28, 2020   1:44 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Resistance and Stiffness of Column Bases of Steel Frame Structures
Written by (author): Bc. Lukáš Slušný
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
Summary:Cieľom práce bolo objasniť spôsob určenia odolnosti a tuhosti pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií podľa európskej normy STN EN 1993-1-8 metódou komponentov. Vypracoval som zjednodušený návrh výpočtu odolnosti kĺbovej pätky s úložnou doskou a výpočet odolnosti a tuhosti votknutej pätky s úložnou doskou a štyrmi symetricky rozmiestnenými kotevnými skrutkami. Výsledky boli porovnávané a vyhodnocované s experimentálnymi skúškami na skúšobných vzorkách uverejnenými v literatúre. Bola vypracovaná parametrická štúdia, v ktorej je vyhodnotená závislosť momentovej odolnosti a pootočenia od triedy betónu a hrúbky úložnej dosky.
Key words:kĺbová pätka, tuhosť, votknutá pätka, kotvenie stĺpa, odolnosť


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited