5. 4. 2020  7:17 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
Autor: Bc. Lukáš Slušný
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Odolnosť a tuhosť pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií
Abstrakt:Cieľom práce bolo objasniť spôsob určenia odolnosti a tuhosti pätiek stĺpov oceľových prútových konštrukcií podľa európskej normy STN EN 1993-1-8 metódou komponentov. Vypracoval som zjednodušený návrh výpočtu odolnosti kĺbovej pätky s úložnou doskou a výpočet odolnosti a tuhosti votknutej pätky s úložnou doskou a štyrmi symetricky rozmiestnenými kotevnými skrutkami. Výsledky boli porovnávané a vyhodnocované s experimentálnymi skúškami na skúšobných vzorkách uverejnenými v literatúre. Bola vypracovaná parametrická štúdia, v ktorej je vyhodnotená závislosť momentovej odolnosti a pootočenia od triedy betónu a hrúbky úložnej dosky.
Kľúčové slová:kĺbová pätka, tuhosť, votknutá pätka, kotvenie stĺpa, odolnosť


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene