25. 2. 2020  23:13 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
Autor: Ing. Michal Fábry, PhD.
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
Abstrakt:Témou práce je zhrnutie nových technológií, materiálov a stavebných postupov v oblasti navrhovania spriahnutých mostov. Celá práca má priblížiť inovačné technológie v budovaní spriahnutých mostov. V prvej časti práce sú obsiahnuté základné princípy navrhovania spriahnutých mostov, ich rozdelenie a niektoré konštrukčné zásady. Hlavnou myšlienkou je popísať novinky, ktoré sú zamerané na jednoduchšiu výstavbu, nižšie stavebné náklady a nové materiály. V hlavnej časti sú popísané nové konštrukčné princípy navrhovania spriahnutých mostov vo svete. V niektorých prípadoch sú inovácie popísané na konkrétnych mostných konštrukciách. V závere práce sú spomenuté niektoré spriahnuté mosty a stavebné postupy použité na Slovensku.
Kľúčové slová:Spriahnutý most, Nosník, Prút, Rozpätie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene