20. 1. 2020  15:03 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť A)
Autor: Ing. Radoslava Chudá
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Mikuláš Martinček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť A)
Abstrakt:Spojenie prvkov konštrukcie do fungujúceho priestorového celku, schopného odolávať všetkým vplyvom, ktoré sa môžu počas životnosti konštrukcie vyskytnúť je najdôležitejšou úlohou projektanta nosnej konštrukcie. V tejto práci sú spracované najbežnejšie typy spojenia nosných prvkov ich návrh a posúdenie na skusmo zvolené návrhové sily pôsobiace na konštrukciu. Postupy posúdenia sú spracované do jednoduchých algoritmov v programe Mathcad podľa pravidiel pre navrhovanie uzlov oceľových konštrukcií, ktoré sú zhrnuté v STN EN 1993-1-8. Vzťahy použité v algoritmoch sú vysvetlené a zhrnuté v teoretickej časti práce a v Prílohe A.
Klíčová slova:uzol, komponent uzla, prípoj, odolnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně