26. 2. 2020  21:04 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
Autor: Ing. Ivan Hanzlíček
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Bukov
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh oceľových lávok na účinky dynamického zaťaženia
Abstrakt:Predkladaná práca sa zaoberá analýzou a návrhovými postupmi, ktoré opisujú dynamické zaťaženie oceľových lávok od chodcov. V úvode práca približuje dynamiku, fyzikálne a výpočtové modely pre prípad chôdze, behu, skoku, pohybu jednotlivca ako aj skupiny a súvislého prúdu chodcov. Prezentované sú aktuálne poznatky vertikálneho účinku davu chodcov, ako aj fenoménu horizontálnej synchronizácie davu chodcov. Ďalej je uvedená kompletná metodika návrhového postupu pre posúdenie účinkov chodcov z hľadiska kritérií používateľnosti a stručný náčrt možností opatrení na obmedzenie účinkov budenia od chodcov. Následne je celá metodika návrhu na dynamické účinky aplikovaná na reálnu konštrukciu oceľovej lávky, sú vyhodnotené výsledky a navrhnuté opatrenia. Návrh sa zameriava na splnenie komfortu používateľnosti. Pre tieto účely bol vypracovaný parametrický 3D model konštrukcie v programe ANSYS. Zjednodušené 2D dynamické modely STEP-BY-STEP pre porovnanie a analýzu odozvy konštrukcie v čase, ako aj všetky výpočty zaťažení, výchyliek a zrýchlení boli zautomatizované v programe Microsoft Excel. Na doplnenie problematiky je spracovaný aj prechod chodca cez konštrukciu a prípad úmyselného budenia vandalizmom.
Kľúčové slová:chodci, lávka, návrh, používateľnosť, dynamické zaťaženie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene