24. 1. 2020  3:27 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ v obci Chľaba
Autor: Ing. Pavol Krupec
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jozef Lapos, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh cestného mosta cez rieku Ipeľ v obci Chľaba
Abstrakt:Diplomová práca je venovaná riešeniu troch variantov riešenia premostenia rieky Ipeľ v obci Chľaba. Prvý variant je jednopoľový trámový oceľový most, vystužený oblúkom. Rozpätie mosta je 96 m. Horná mostovka je ortotropná. Druhý variant je jednopoľový trámový oceľový most, vystužený oblúkom. Rozpätie mosta je 96 m. Dolná mostovka je tvorená betónovou doskou spriahnutou s oceľovými priečnikmi. Tretí variant je trojpoľový zavesený oceľový most s hornou ortotropnou mostovkou. Rozpätie hlavného poľa je 96 m a krajné polia sú s rozpätím 16 m. V ďalšej časti práce je riešenie vybraného variantu podrobným statickým výpočtom. V prílohách je výkresová dokumentácia jednotlivých variant, detaily výslednej varianty a technická správa. Výkresy obsahujú priečny rez, pozdĺžny rez a pohľad a detaily vybraných častí mosta.
Klíčová slova:oblúkový most, ortotropná mostovka, oceľový most

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně