Apr 6, 2020   2:51 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Model examples of calculation of connections of steel structures (steel sculpture - part B)
Written by (author): Ing. Hana Chmelová
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Martinček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelové príklady výpočtu spojov oceľových konštrukcií (Socha z ocele - časť B)
Summary:Cieľom tejto práce je vypracovanie modelových príkladov riešenia spojov oceľových konštrukcií. Použité sú detaily "Sochy z ocele" navrhnutej spoločnosťou AISC, ktorá slúži ako učebná pomôcka. Práca obsahuje teoretický popis jednotlivých spojov, základné princípy ich únosností a tuhostí, vzorcovú prílohu, riešené modelové príklady v súlade s STN EN 1993-1-8 v programe Mathcad a patričnú výkresovú dokumentáciu vypracovanú v programe AutoCad. Spoje spracované v Mathcade slúžia na výpočet konkrétnych typov oceľových spojov s ľubovoľnými parametrami a vstupnými údajmi.
Key words:oceľové spoje, únosnosť, tuhosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited