21. 1. 2020  1:24 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nosníky žeriavových dráh a ich posúdenie na únavu
Autor: Ing. Blažena Jančová
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kováč, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nosníky žeriavových dráh a ich posúdenie na únavu
Abstrakt:Únava je jedným z najčastejších príčin poškodenia oceľových konštrukcií. Môže k nej dôjsť v tých miestach, ktoré sú namáhané opakovanými zaťažovacími cyklami, a jej prítomnosť sa prejavuje vznikom a šírením trhlín. Nosník žeriavovej dráhy je typickým príkladom takto namáhanej konštrukcie. V práci sú prezentované základné poznatky o únave, o výpočte únavových zaťažení a napätí, o postupe pri posudzovaní konštrukcií na únavu a o typických konštrukčných detailoch. V praktickej časti práce je na zadanom nosníku žeriavovej dráhy aplikované posudzovanie na únavu podľa STN EN 1993-1-9 Navrhovanie oceľových konštrukcií: Únava.
Klíčová slova:únava, nosník žeriavovej dráhy, posúdenie na únavu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně