20. 1. 2020  9:20 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikační číslo: 2743
Univerzitní e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
Autor: Ing. Milan Dedáček
Pracoviště: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Živner, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výpočet otvorenej mostovky železničného mosta podľa európskych noriem
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je výpočet prvkov otvorenej mostovky železničného mosta s použitím nových európskych noriem. Na riešenom príklade treba porovnať presnejšie a zjednodušené postupy návrhu prvkov mostovky. V predbežnom návrhu sú prvky mostovky navrhnuté na kombináciu stáleho zaťaženia a zvislého zaťaženia železničnou dopravou podľa najjednoduchšieho postupu statického výpočtu. V ďalšej kapitole sú vypočítané účinky spolupôsobenia prvkov mostovky s hlavnými nosníkmi pomocou 3D modelu mosta v programe RFEM 5.02. V časti zaoberajúcej sa podrobným posúdením sú účinky stáleho zaťaženia a zvislého zaťaženia dopravou vypočítané presnejšie a sú vypočítané tiež účinky vodorovného zaťaženia dopravou a vetrom. Prvky mostovky sú posúdené na medzný stav únosnosti a únavu.
Klíčová slova:otvorená mostovka, spolupôsobenie, železničná doprava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně