Apr 6, 2020   1:38 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identification number: 2743
University e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Institute chief official - Department of Steel and Timber Structures (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of footbridge. Atypical construction of footbridge
Written by (author): Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Department: Department of Steel and Timber Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Opponent:Ing. Mikuláš Martinček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
Summary:Táto práca je zameraná na návrh atypickej lanovej konštrukcie lávky, ktorej os komunikácie nie je v pôdorysnom usporiadaní priama, ale sa nachádza v oblúku. Typ konštrukcie, smerové pomery a prekonávaná prekážka neboli pevne zadané. Po spoločnej zhode bol určený typ prekážky ako koryto rieky šírky 50-60m a celková dĺžka mostnej konštrukcie okolo 100m. Zvolené boli 3 typy pôdorysného usporiadania trasy a k nim navrhované konštrukcie lávok. Všeobecne bolo uvažované s dvoma typmi priečneho rezu: priehradový typ alebo tuhý rám. Po úvahách bol typ tuhého rámu zavrhnutý z dôvodu menšej tuhosti priečneho rezu konštrukcie. Pri type konštrukcie č.1, čo je pôdorys tvaru "S", som zvolil zavesenú konštrukciu pevne kotvenú do základov na oboch stranách. Typ konštrukcie č.2 má pôdorys tvaru vypuklého oblúka, ktorá je zavesená na lanách kotvených v oblúku vychýlenom od vertikálnej osi. Typ konštrukcie č.3 má pôdorys tvaru "S" s menšími polomermi oblúkov ako typ č.1. Mostný trám je zavesený na lanách kotvených do oblúka, ktorý je zvislý, nie je vychýlený od vertikály. Výber vhodnej geometrie konštrukcie bol zložitý. Z dôvodu veľkej rozmanitosti možností usporiadania nosných prvkov. Po odskúšaní rady modelových prípadov boli zvolené pre každý prípad najvhodnejšie konštrukčné riešenia. Cieľom práce je estetické, statické a konštrukčné vyhodnotenie jednotlivých návrhov lávok, návrh prvkov konštrukcie a určenie dynamických účinkov chodcov na konštrukcie lávok.
Key words:chodci, dynamické zaťaženie, oblúk, atypická, cyklisti, lávka, návrh, lanová

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited