28. 2. 2020  1:06 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Identifikačné číslo: 2743
Univerzitný e-mail: rudolf.aroch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci katedry - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
Autor: Ing. Ján Brodniansky, PhD.
Pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Oponent:Ing. Mikuláš Martinček, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh lávky pre peších. Atypická lanová konštrukcia.
Abstrakt:Táto práca je zameraná na návrh atypickej lanovej konštrukcie lávky, ktorej os komunikácie nie je v pôdorysnom usporiadaní priama, ale sa nachádza v oblúku. Typ konštrukcie, smerové pomery a prekonávaná prekážka neboli pevne zadané. Po spoločnej zhode bol určený typ prekážky ako koryto rieky šírky 50-60m a celková dĺžka mostnej konštrukcie okolo 100m. Zvolené boli 3 typy pôdorysného usporiadania trasy a k nim navrhované konštrukcie lávok. Všeobecne bolo uvažované s dvoma typmi priečneho rezu: priehradový typ alebo tuhý rám. Po úvahách bol typ tuhého rámu zavrhnutý z dôvodu menšej tuhosti priečneho rezu konštrukcie. Pri type konštrukcie č.1, čo je pôdorys tvaru "S", som zvolil zavesenú konštrukciu pevne kotvenú do základov na oboch stranách. Typ konštrukcie č.2 má pôdorys tvaru vypuklého oblúka, ktorá je zavesená na lanách kotvených v oblúku vychýlenom od vertikálnej osi. Typ konštrukcie č.3 má pôdorys tvaru "S" s menšími polomermi oblúkov ako typ č.1. Mostný trám je zavesený na lanách kotvených do oblúka, ktorý je zvislý, nie je vychýlený od vertikály. Výber vhodnej geometrie konštrukcie bol zložitý. Z dôvodu veľkej rozmanitosti možností usporiadania nosných prvkov. Po odskúšaní rady modelových prípadov boli zvolené pre každý prípad najvhodnejšie konštrukčné riešenia. Cieľom práce je estetické, statické a konštrukčné vyhodnotenie jednotlivých návrhov lávok, návrh prvkov konštrukcie a určenie dynamických účinkov chodcov na konštrukcie lávok.
Kľúčové slová:chodci, dynamické zaťaženie, oblúk, atypická, cyklisti, lávka, návrh, lanová

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene