Oct 17, 2019   5:15 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Identification number: 2744
University e-mail: marek.sokac [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Béder
Hydraulické posúdenie kapacity zberača C stokovej siete mesta Bratislava
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Béder
Návrh odkanalizovania obce Báč
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Berta, PhD.
Hydraulické posúdenie stokovej siete mesta Komárno
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavel Berta, PhD.
Modelovanie šírenia sa znečistenia v povrchových vodách
August 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Berta, PhD.
Návrh odkanalizovania priemyselného areálu
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Caková
Štúdia vplyvu infiltrovaných vôd na stokovú sieť
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Demian
Návrh odkanalizovania obce Blatná na Ostrove
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Goliaš
Návrh odkanalizovania obce Závažná Poruba
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Götzingerová
Štúdia obnovy stokovej siete priemyselného areálu
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Justína Havašová
Návrh stokovej siete v obci Spišské Bystré
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Kianičková
Odkanalizovanie obce Liptovská Teplička
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Darina Koleníková
Zelené strechy a ich vplyv na odtok zrážkových vôd v urbanizovaných územiach.
September 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Králik
Návrh odkanalizovania obce Čataj
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Kuzma
Posúdenie vplyvu odľahčených vôd na kvalitu vody v úseku rieky Hron
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Martinka, PhD.
Technická a ekonomická analýza projektu "Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova"
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Matej
Návrh odkanalizovania obce Ovčiarsko
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Michalec
Zhodnotenie súčasného stavu kvality vôd na Slovensku
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Minárik
Návrh odkanalizovania obce Horné Motešice
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Mitníková
Návrh stokovej siete v obci Veľký Grob
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Molnár
Návrh odkanalizovania obce Veľké Úľany
May 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pistovič
Návrh odkanalizovania obce Chorvátsky Grob
May 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Rášo
Návrh odkanalizovania obce Veľký Biel
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboslava Sedláčková
Návrh odkanalizovania obce Rohovce
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Slimák
Štúdia odkanalizovania obcí Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie a Bošáca
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavol Sopóci
Štúdia odkanalizovania objektu ŽSR -- rušňové depo Nové Zámky
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Stehlík
Návrh odkanalizovania obce Janíky
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Strelec
Návrh odkanalizovania obce Moča
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Branislav Štefanec, PhD.
Efektívnosť nasadenia GIS pri prevádzke technickej infraštruktúry vodárenských spoločností
August 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Štefanec, PhD.
Posúdenie stokovej siete mesta Pezinok
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Wassermann
Návrh odkanalizovania obce Malý Slavkov
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Samuel Závodský
Analýza súčasného stavu znečistenia vôd na Slovensku
June 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Žemla
Štúdia odkanalizovania obce Východná
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress