13. 11. 2019  17:45 Stanislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Identifikačné číslo: 2744
Univerzitný e-mail: marek.sokac [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)

Kontakty     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Béder
Hydraulické posúdenie kapacity zberača C stokovej siete mesta Bratislava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Béder
Návrh odkanalizovania obce Báč
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavel Berta, PhD.
Hydraulické posúdenie stokovej siete mesta Komárno
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavel Berta, PhD.
Modelovanie šírenia sa znečistenia v povrchových vodách
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavel Berta, PhD.
Návrh odkanalizovania priemyselného areálu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Caková
Štúdia vplyvu infiltrovaných vôd na stokovú sieť
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Demian
Návrh odkanalizovania obce Blatná na Ostrove
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Goliaš
Návrh odkanalizovania obce Závažná Poruba
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adéla Götzingerová
Štúdia obnovy stokovej siete priemyselného areálu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Justína Havašová
Návrh stokovej siete v obci Spišské Bystré
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Kianičková
Odkanalizovanie obce Liptovská Teplička
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Darina Koleníková
Zelené strechy a ich vplyv na odtok zrážkových vôd v urbanizovaných územiach.
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Králik
Návrh odkanalizovania obce Čataj
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Kuzma
Posúdenie vplyvu odľahčených vôd na kvalitu vody v úseku rieky Hron
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Martinka, PhD.
Technická a ekonomická analýza projektu "Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova"
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Matej
Návrh odkanalizovania obce Ovčiarsko
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Michalec
Zhodnotenie súčasného stavu kvality vôd na Slovensku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Minárik
Návrh odkanalizovania obce Horné Motešice
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Mitníková
Návrh stokovej siete v obci Veľký Grob
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Molnár
Návrh odkanalizovania obce Veľké Úľany
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pistovič
Návrh odkanalizovania obce Chorvátsky Grob
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Rášo
Návrh odkanalizovania obce Veľký Biel
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboslava Sedláčková
Návrh odkanalizovania obce Rohovce
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Slimák
Štúdia odkanalizovania obcí Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie a Bošáca
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Pavol Sopóci
Štúdia odkanalizovania objektu ŽSR -- rušňové depo Nové Zámky
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Stehlík
Návrh odkanalizovania obce Janíky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Strelec
Návrh odkanalizovania obce Moča
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Branislav Štefanec, PhD.
Efektívnosť nasadenia GIS pri prevádzke technickej infraštruktúry vodárenských spoločností
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Štefanec, PhD.
Posúdenie stokovej siete mesta Pezinok
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Wassermann
Návrh odkanalizovania obce Malý Slavkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Závodský
Analýza súčasného stavu znečistenia vôd na Slovensku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Žemla
Štúdia odkanalizovania obce Východná
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná