14. 8. 2020  12:12 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Taťjana Jánošková, PhD.
Identifikačné číslo: 2745
Univerzitný e-mail: tatjana.janoskova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

     
Výučba
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Abdulaziz L.J.Gh.J. ALAZEMI
Rodinný dom v Kuwait City
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Mansour S.M.M.T. ALAZEMI
Rodinný dom v Saad El-Abd Allah štvrti v Kuvajte
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yousef A.M.D.R. ALQANNOUR
Projekt rodinného domu v Kuvajte
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jasem A.M.Kh. ASWAD
Rodinný dom v Kuvajte
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tamara Derzsiová
Projekt zdravotnotechnických inštalácií pavlačového bytového domu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Durec
Splašková a zrážková kanalizácia v obchodnom dome
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Faktor
Návrh automatického sprinklerového systému v halovom objekte
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Feriancová
Realizačný projekt ZTI. Splašková a dažďová kanalizácia vo vysokej budove.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Abdulrahman A.A.M. GHALEB
Rodinný dom v Kuvajt City
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Glončáková
Zásobovanie bytového domu teplou vodou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Glosová
Návrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v bytovom dome
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radka Gunárová
Projekt vodovodu v administratívnej budove
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ondrej Hanzlík
Projekt vodovodu v budove požiarnej zbrojnice
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Hörčíková
Návrh technológie zavlažovacích systémov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdeněk Hubatka
Odvod, využívanie a likvidácia zrážkovej vody v rodinnom dome
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Viliam Jakubík
Realizačný projekt vodovodu vo vysokej budove
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Janošková
Projekt likvidácie a využitia zrážkovej vody pre priemyselný areál.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Juríková
Realizačný projekt vodovodu vo vysokej budove
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kinga Kiss
Analýza spotreby teplej vody v bytových domoch
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Klimová
Zdravotnotechnické zariadenia v zdravotníckych objektoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Samuel Köpöncei
Návrh modernizácie rodinného domu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľubomír Kovalik
Realizačný projekt splaškovej a zrážkovej kanalizácie halového objektu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Kuruc
Návrh obnovy a revitalizácie systémov zásobovania vodou na hasenie požiarov v bytových domoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Lešický
Návrh vodných sprinklerových stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Lukačovičová
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v administratívnej budove
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Majerech
Návrh zariadenia na využívanie zrážkovej vody
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZPAutor: Monica Martí Gomez
THE DESIGN OF BUILDING SERVICES FOR CATERING FACILITY
február 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Martinák
Realizačný projekt ZTI. Vodovod vo vysokej budove
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Martišová
Návrh technologického zariadenia stravovacieho celku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Mažáriová
Návrh vsakovacích zariadení zrážkovej vody pre objekt na ubytovanie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Meľuchová
Návrh ZTI a zariadenia kúpeľní v rekonštruovanej obytnej budove.
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Mihel
Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Katarína Mikolajčíková
Zdravotnotechnické zariadenia v budovách na bývanie a ubytovanie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Mikulášová
Projekt kanalizácie vo vysokej budove
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Milanová
Návrh rekonštrukcie vodovodu v bytovom dome
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mudrončík
Projekt rekonštrukcie zdravotnotechnických inštalácií v polyfukčnom objekte.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zdenka Náčiniaková
Návrh automatického sprinklerového systému vo vysokej budove
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erika Nagyová
Návrh zariadení na využívanie sivej a zrážkovej vody v ubytovacom zariadení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Anna Ondrejková
Projekt kanalizácie v horskom hoteli
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Osuský
Realizačný projekt ZTI. Vodovod vo vysokej budove
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. art. Michaela Páleníková
Návrh ZTI v bytovom dome s nízkym štandardom vybavenia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Pavlovičová
Návrh zariadenia na využívanie sivej a zrážkovej vody v ubytovacom zariadení
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Prozbík
Realizačný projekt ZTI. Kanalizácia v administratívnej budove
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Ružová
Návrh systému na odvod, využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v rodinnom dome
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Smoláriková
Projekt kanalizácie vo vysokej budove
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radovan Straňanek
Návrh plynového stabilného hasiaceho zariadenia.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Strenk
Splašková a zrážková kanalizácia výrobného objektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Elena Struhárová
Návrh prípravy teplej vody v ubytovacom zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Szépová
Návrh zariadenia na využívanie sivej a zrážkovej vody
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Šišák
Návrh automatického sprinklerového systému v halovom objekte
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Špendla
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie obchodného centra
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Miroslav Štefina
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody v dome seniorov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Tamaškovič
Projekt vodovodu v polyfunkčnej budove
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Vetrák
Návrh technologického zariadenia a realizačný projekt stravovacieho celku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Vidová
Návrh technologického zariadenia stravovacieho celku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Vnad
Projekt kanalizácie v administratívnej budove
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Wűrschnerová
Návrh distribúcie teplej vody v zdravotníckom zariadení
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná